כיצד פתרתי את האובססיבית שלי כלפי האקס

הגעתי לגיל 25 מבלי שאף בחור זרק אותי, אפילו פעם אחת. לא חוויתי שברון לב ובעיקר, לא חוויתי עד לאותו הרגע דחייה מצד גבר. תמיד אני הייתי זו שנפרדת מבחורים והתגאיתי בזה שאף בחור לא הצליח לשבור לי את הלב, כמו שראיתי קורה לחברות שלי. לכן, כשזה לבסוף קרה עם הבן אדם שחשבתי שהוא ״אהבת …